Βαζιργιάννης Μιχάλης

Καθηγητής στο Τµήµα Πληροφορικής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών, , LIX/Ecole Polytechnique, France