Βασίλης Κολώνας

Ιστορικός Αρχιτεκτονικής (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)