Βάσος Ευθυμιάδης

 Διευθύνων Σύμβουλος Κ&Ν Ευθυμιάδη ΑΒΕΕ, Αντιπρόεδρος,REDESTOS Efthymiadis Agrotechnology Group