Βάσος Χρίστου

Πρόεδρος Παγκύπριου Συνδέσμου Αιχμαλώτων Πολέμου 1974