Βασίλης Μυριανθόπουλος

Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης, Σκηνοθέτης