Βασίλης Μάτσος

Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης Noesis