Βασίλης Λαμπρόπουλος

Νεοελληνική Έδρα Κ. Π. Καβάφη, Καθηγητής Συγκριτικής Λογοτεχνίας και Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο του Michigan