Βασίλης Κ. Γούναρης

Καθηγητής Ιστορίας Νεοτέρων Χρόνων ΑΠΘ, Επιστημονικός Υπευθύνος του ερευνητικού έργου Daemon (ΕΛΙΔΕΚ)