Βασίλειος Ζορκάδης

Δρ. Πληρ., Ηλ. Μηχ., Διευθυντής Γραμματείας της Αρχής Προστασίας Δεδομένων