Βασιλική Κουμαντάκη

Κλινική Ψυχολόγος BA, MSc, MBPsS, Σύλλογος Κ.Ε.Φ.Ι. Αθηνών, Επιστημονική Συνεργάτης Β' Ψυχιατρική Κλινική Διασυνδετική Ψυχιατρική Ε.Κ.Π.Α. ΓΠΝ ΑΤΤΙΚΟΝ