Βασιλική Τσολάκη

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, Επιμελήτρια ΕΣΥ