Βασιλική Τσιτσοπούλου

Πρόγραμμα Νέων Ελληνικών, Πανεπιστήμιο της Ινδιάνας