Βασιλική Κασσιανίδου

Καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας και Αρχαιομετρίας Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Κύπρου