Βασίλειος Άμπας

Διευθυντής ΑΟΚ, ΠΕ Φλώρινας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας