Βάννα Νινιού – Κινδελή

Διευθύντρια συστηματικής ανασκαφής Απτέρας