Βάνα Νικολαΐδου - Κυριανίδου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πολιτικής Φιλοσοφίας, Πρόεδρο του τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών