Βάνα Μυρίλα

Γιατρός Βιοπαθολόγος, Πρόεδρος Ελληνικής Ομοσπονδίας Θαλασσαιμίας