Βάλια Στεργιώτη

Συντονίστρια εκπαιδεύσεων του Interpret Europe – the European Association for Heritage Interpretation