Βάιος Λιαπής

Καθηγητής, Αντιπρύτανης Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου