Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Επίκουρος Καθηγητής της Θεωρίας της Ιστορίας και της Ιστοριογραφίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών; Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας