Βαγγέλης Γκιουγκής

Πρόεδρος Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (Σ.Φ.Ε.Α.)