Β. Γκέρτσος

 Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας