Τζούλη Βελισσαράτου

Γενική ∆/ντρια Προγραµµατισµού - Kτιριακές Υποδοµές Α.Ε, Victoria Tait, Project Manager, Sustainability and Environmental Education (SEED)