Τριάρχη Βασιλεία

Καθηγήτρια της Ακαδημίας Dillingen, Σύμβουλος του Βαυαρικού Π.Ι.