Τριαντάφυλλος Κατσαρέλης

Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, Αντιπρόεδρος του PM-Greece