Θεόδωρος Παπαδόπουλος

Σύμβουλος του Υπουργείου  Ψηφιακής Διακυβέρνησης