Θέμης Ξανθόπουλος

Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, π. Πρόεδρος ΣΠΜ ΕΜΠ και π. Πρύτανης ΕΜΠ