Θεανώ Φωτίου

Αναπληρώτρια Υπουργός Κοινωνικής Αλληλεγγύης