Θ. Τσιλιγιάννης

Παιδοπνευµονολόγος - Παιδίατρος, Επιστηµονικός Συνεργάτης Παιδιατρικής Κλινικής ΜΗΤΕΡΑ και Παιδιατρικού Κέντρου Αθηνών