Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Δρ Πολιτικής & Κοινωνικής Θεωρίας Πανεπιστημίου Τυβίγγης Γερμανίας, Επ. Συνεργάτης Εργαστηρίου Βιοηθικής του Τμήματος Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοïατρική, Σχολή Θετικών Επιστημών Π.Θ