Τάσος Τανούλας

Αρχιτέκτων, πρώην Προϊστάμενος του Έργου Αποκατάστασης των Προπυλαίων (1984-2010), Δρ. ΕΜΠ, ΜΑ Πανεπιστημίου της Υόρκης