Ταξιάρχης Κόλιας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε.