Στράτος Θεοδοσίου

Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών