Στέφανος Ι. Γερουλάνος

Καθηγητής Ιστορίας Ιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων