Στεφανία Μεράκου

Διευθύντρια Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος «Λίλιαν Βουδούρη» Συλλόγου Oι Φίλοι της Μουσικής