Σταυρούλα Πετρή

Επιστημονική Συνεργάτης Υφυπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης