Σταυρούλα Λακουμέντα

Αναισθησιολόγος, Διευθύντρια Αναισθησιολογικού Τομέα Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου