Σταύρος Θωμαδάκης

Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου