Σταύρος Σκαρπαθάκης

Πιστοποιημένος από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Κτηνιάτρων Χειροπρακτών. Mέλος του Ελληνικού, του Ευρωπαϊκού και του Παγκόσμιου Συλλόγου Χειροπρακτών.