Σταύρος ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Managing Partner Metabusiness : «Βασικές τάσεις και προκλήσεις στους τομείς των τεχνολογιών υγείας και της φαρμακευτικής»