Στάθης Γκόνος

Γενικος Διευθυντής του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ