Στάθης Γκόνος

Γενικός Διευθυντής Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ