Σπύρος Βλαχόπουλος

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου, Νομική Σχολή, ΕΚΠΑ