Σπύρος Ρέτσας

Ιατρός-Ογκολόγος, Μελετητής της αρχαίας Ιατρικής, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο