Σπύρος Μάμαλης

Γεωπόνος Δρ. Πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος