Σπύρος Δουκάκης

Eκπαιδευτικός, σύμβουλος ακαδημαϊκής & επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών και συντονιστής του Pierce e-tutoring online program στο Pierce-Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος