Σπύρος Αρταβάνης-Τσάκωνας

Professor Emeritus of Cell Biology, Harvard Medical School. Professeur au College de France. President, Fondation Sante. Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας