Σπυριδούλα Ιωαννίδου-Ρήγα

Ιατρός Στοματολόγος, μέλος της Ε.ΜΕ.Ν.Σ.Ι.