Σπυρίδωνας Αγάθος

Ομότιμος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικής Βιοεπιστημών του Καθολικού Πανεπιστημίου της Louvain