Σπυρίδων Βλαχόπουλος

Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα