Σπυρίδων Βλαχόπουλος

Καθηγητής Νομικής Σχολής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέλος της Αρχής Προστασίας Δεδομένων